Chefsutbildning nationellt

Kursdagen genomförs digitalt via zoom och innehåller;

Förmiddag
– grundläggande kunskaper om metoden Fria zoner
– strategiskt arbete med samverkan, rutiner & beredskap
– rollen som arbetsledare i relation till Fria zoner. Hur skapas bäst förutsättningar för arbetet med zoner?

Eftermiddag
– Diskussioner och fall kopplat till HRV.
– Samtal utifrån aktuella frågeställningar kopplat till HRV, för möjlighet till handledning och för att skapa erfarenhetsutbyte med de andra arbetsledarna/cheferna.

Utbildningen genomförs årligen onsdag vecka 43.

Priset för dagen är 1950 kr (momsfritt)
Avgiften betalas in i samband med antagning till kursen.

Boka

Tipsa en kollega!