Skip to main content

Chefsutbildning nationellt

Kursdagen genomförs digitalt via zoom och innehåller;

Förmiddag
– grundläggande kunskaper om metoden Fria zoner
– strategiskt arbete med samverkan, rutiner & beredskap
– rollen som arbetsledare i relation till Fria zoner. Hur skapas bäst förutsättningar för arbetet med zoner?

Eftermiddag
– Diskussioner och fall kopplat till HRV.
– Samtal utifrån aktuella frågeställningar kopplat till HRV, för möjlighet till handledning och för att skapa erfarenhetsutbyte med de andra arbetsledarna/cheferna.

Priset för dagen är 1950 kr (momsfritt)
Avgiften betalas in i samband med antagning till kursen.

Avbokning kan ske inom 14 dagar från bokningstillfället
Avbokning av kurs 3 veckor innan kursstart debiteras med 50% av kurskostnaden.
Avbokning av kurs 1–2 veckor innan kursstart debiteras med 75% av kurskostnaden.
Avbokning av påbörjad kurs debiteras med 100% av kurskostnaden.
Avbokning sker skriftligen till (info@freezone.se)

Nästa tillfälle är

21/3-24 kl 9.00-16.00

Boka

Tipsa en kollega!