Skip to main content

Chefsutbildning Skåne

För verksamma i Skåne är denna dag obligatorisk och bekostas av medel från Region Skåne.

Kursdagen genomförs digitalt via zoom och innehåller;

Förmiddag
– grundläggande kunskaper om metoden Fria zoner
– strategiskt arbete med samverkan, rutiner & beredskap
– rollen som arbetsledare i relation till Fria zoner. Hur skapas bäst förutsättningar för arbetet med zoner?

Eftermiddag
– Diskussioner och fall kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck (HRV).
– Samtal utifrån aktuella frågeställningar kopplat till HRV, för möjlighet till handledning och för att skapa erfarenhetsutbyte med de andra arbetsledarna/cheferna. Utbildningen genomförs en gång per år.

Nästa tillfälle är den 12 September 2023.

Boka

Tipsa en kollega!