Skip to main content

Chefsutbildning

För att skapa goda förutsättningar för det hedersförebyggande arbetet och bedrivandet av zoner på arbetsplatsen eller i kommunen behövs kunskap och beredskap på alla nivåer. Vi erbjuder därför en utbildningsdag för de arbetsledare och chefer som valt att utbilda sin personal till zonledare.

Kursdagen genomförs digitalt via zoom och innehåller;

Förmiddag
– grundläggande kunskaper om metoden Fria zoner
– strategiskt arbete med samverkan, rutiner & beredskap
– rollen som arbetsledare i relation till Fria zoner. Hur skapas bäst förutsättningar för arbetet med zoner?

Eftermiddag
– Diskussioner och fall kopplat till HRV.
– Samtal utifrån aktuella frågeställningar kopplat till HRV, för möjlighet till handledning och för att skapa erfarenhetsutbyte med de andra arbetsledarna/cheferna.

Deltagarna får även med sig materialet ”Modellen fria zoner för dig som arbetsledare: En handbok i strategiskt hedersförebyggande arbete” till sin verksamhet. Läs mer om materialet här .

Förkunskaper: Grundläggande kunskap om HRV. Vi rekommenderar att gå Länsstyrelsernas kurs webbkursheder.

För chefer/arbetsledare som är verksamma utanför Skåne anordnar vi utbildning en gång om året, till en kostnad av 1 950 kr (momsfritt)

En givande dag! Jag har fått kunskap om hur vi praktiskt kan arbeta med fria zoner som metod och vilket stöd som krävs på strukturell nivå för att arbetet ska lyckas.

Chef

Kommande Utbildningar

Filter

Tipsa en kollega!