Skip to main content
Kartläggning

Kartläggning

FreeZone Sweden utför uppdragsbaserade kartläggningar av kommuner och regioners verksamheter med fokus på processer och metoder. Det kan handla om att göra målgruppsanalyser, hur det befintliga stödet ser ut, synliggöra tidigare framgångsfaktorer, brister i nuvarande verksamheter eller i samverkan och prioritera vad som är viktigast att fokusera på.

Inom FreeZone Sweden har vi forskningsbaserad kompetens att ta frågorna på djupet, att analysera och jämföra våra resultat med övrig forskning inom området. Med utgångspunkt i en kartläggning kan vi sedan även ge stöd i utveckling av rutiner och beredskap såsom handlingsplaner för att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt våldsförebyggande arbete i samverkan mellan myndigheter.

Under 2019 har FreeZone Sweden haft i uppdrag av Lunds kommunfullmäktige att kartlägga Lunds kommun. Slutsatserna av detta arbete kan du läsa mer om i vår rapport.

-Som vikarierande hederssamordnare i Lunds kommun har jag varit delaktig i hela processen kring hederskartläggningen och det har varit ett nöje att samarbeta med FreeZone Sweden som visat en stor professionalitet, kunskap om ämnet och ett stort engagemang. Resultatet blev en gedigen rapport som lyfter fram viktiga aspekter av hedersproblematiken och kommer med många tydliga och bra rekommendationer. Jag tänker att de olika verksamheterna kommer kunna ha stor praktisk nytta av rapporten och inte minst rekommendationerna.

Ajmane Peci LahiKriscentrum Mellersta Skåne
Kartläggning Lund

Behovsstudie – om behov och bemötande av ensamkommande

Under år 2016 fick FreeZone Sweden förfrågningar från ett flertal kommuner att starta Fria zoner för nyanlända ensamkommande ungdomar. Som en följd av förfrågningarna genomförde vi en pilotsatsning, en inledande behovsstudie i Skåne baserad på intervjuer om behov hos och bemötande av ensamkommande.
Behovsstudien är en del av projektet Skånes Fria Zoner (2014–2017) och möjliggjordes med stöd av Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen Skåne.

Behovsstudie
Tipsa en kollega!