Skip to main content
Processtöd

Strategiskt stöd – rutiner och beredskap

Att ha fungerande strategier och styrdokument på plats är en viktig komponent i att säkra ett tryggt och effektivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. FreeZone Sweden erbjuder stöd i utvecklingen av rutiner och beredskap för att skapa goda förutsättningar för framgångsrika våldsförebyggande insatser. Det kan handla om strategisk konsultation, kartläggning av utgångspunkter och behov, framtagande av handlingsplaner eller samarbeten kring specifika projekt. Vi har erfarenhet av långsiktig samverkan med kommuner, myndigheter och verksamheter av olika slag och samtalar gärna om hur vi skulle kunna stötta era processer framåt.
Kontakta oss för närmare dialog!

Tipsa en kollega!