Zonledarutbildning Skåne

Denna utbildning bekostas genom medel från Region Skåne och kan därför erbjudas kostnadsfritt. Läs mer om utbildningen här.

Utbildning hösten 2022

Måndagen den 29 augusti
– Digital introduktion via Zoom på ca 1 timme.
– Thinkific – Modul 1, 2 och 3
– Egenstudier i metodböckerna kopplat till temana.

Tisdagen den 30 augusti
– Thinkific – Modul 4, 5, 6
– Egenstudier i metodböckerna kopplat till temana.

Fredagen den 2 september
– Thinkific – Modul 7, 8, 9, 10
– Egenstudier i metodböckerna kopplat till temana.

Onsdagen den 7 september
Fysisk utbildningsdag kl 9-16 där förmiddagen fokuserar på frågor och fall kopplade till HRV.
Eftermiddagen – forumspel

Torsdagen den 8 september
Fysisk utbildningsdag kl 9-16 med fokus på samtalsmetodik och övningar.

Som deltagare utbildningen får du;

  • digital kurs via Thinkific
  • 1 utbildningsdag med fokus på samtalsmetodik
  • 1 utbildningsdag med fokus på HRV
  • metodböckerna: Ledarbok, Fria zoner övningsdel, Nya zoner övningsdel
  • inloggning till en resurssida för zonledare
  • ett års medlemskap i FreeZone Sweden (därefter kostar det 250 kr)

Anmäl dig här

Tipsa en kollega!