Skip to main content

Zonledarutbildning Skåne

Denna utbildning bekostas genom medel från Region Skåne och kan därför erbjudas kostnadsfritt. Läs mer om utbildningen här.

Utbildning hösten 2023

Torsdagen den 24 augusti
– Digital introduktion via Zoom på ca 1 timme.
– Thinkific – Modul 1, 2 och 3
– Egenstudier i metodböckerna kopplat till temana.

Måndagen den 28 augusti
– Thinkific – Modul 4, 5, 6
– Egenstudier i metodböckerna kopplat till temana.

Fredagen den 1 september
– Thinkific – Modul 7, 8, 9, 10
– Egenstudier i metodböckerna kopplat till temana.

Tisdagen den 5 september
Fysisk utbildningsdag kl 9-16 med fokus på samtalsmetodik och övningar.

Onsdagen den 6 september
Fysisk utbildningsdag kl 9-16 där förmiddagen fokuserar på frågor och fall kopplade
till HRV.
Eftermiddagen – forumspel

Som deltagare utbildningen får du;
 digital kurs via Thinkific
 1 utbildningsdag med fokus på samtalsmetodik
 1 utbildningsdag med fokus på HRV
 metodböckerna: Ledarbok, Fria zoner övningsdel, Nya zoner övningsdel
 inloggning till en resurssida för zonledare
 ett års medlemskap i FreeZone Sweden (därefter kostar det 250 kr)

Anmäl dig här

Tipsa en kollega!