Skip to main content

Zonledarutbildning Skåne

Denna utbildning bekostas genom medel från Region Skåne och kan därför erbjudas kostnadsfritt. Läs mer om utbildningen här.

Kommande utbildning är 8-17 april. Introduktion 8 april och de fysiska utbildningsdagarna sker i Lund 16-17 april. De tre digitala dagarna av utbildningen lägger du upp som du önskar mellan 8-15 april.

Som deltagare utbildningen får du;
 digital kurs via Thinkific
 1 utbildningsdag med fokus på samtalsmetodik
 1 utbildningsdag med fokus på HRV
 metodböckerna: Ledarbok, Fria zoner övningsdel, Nya zoner övningsdel
 inloggning till en resurssida för zonledare

Anmäl dig här

Tipsa en kollega!