Skip to main content

Zonledarutbildning nationellt

Zonledarutbildning nationellt

Som yrkesverksam utanför Skåne har du möjlighet att gå vår populära utbildning digitalt. Nästa utbildning är i april. Introduktiontillfälle sker 21 mars. Därefter följer 3 dagar på den digitala plattformen och två digitala utbildningsdagar 10-11 april.

Som deltagare i utbildningen får du:
 digital kurs via Thinkific
 1 utbildningsdag via zoom med fokus på samtalsmetodik
 ½ utbildningsdag via zoom med fokus på HRV
 metodböckerna: Ledarbok, Fria zoner övningsdel, Nya zoner övningsdel
 inloggning till en resurssida för zonledare

Metodmaterialen skickas ut i förväg.
Pris: Kursen kostar 4950 kr

Avgiften betalas in i samband med antagning till kursen.
Zonledarutbildningen kan också köpas in till en kommun och då kan de interaktiva
dagarna genomföras på plats i kommunen eller digitalt. Pris för detta är beroende på antal deltagare.

Vänligen kontakta info@freezone.se för vidare samtal eller skicka
din intresseanmälan här.

Avbokning kan ske inom 14 dagar från bokningstillfället
Avbokning av kurs 3 veckor innan kursstart debiteras med 50% av kurskostnaden.
Avbokning av kurs 1–2 veckor innan kursstart debiteras med 75% av kurskostnaden.
Avbokning av påbörjad kurs debiteras med 100% av kurskostnaden.
Avbokning sker skriftligen till (info@freezone.se)

Boka

Tipsa en kollega!