Skip to main content

Zonledarutbildning

Zonledarutbildningen är en utbildning i vår metod Fria zoner, läs mer om metoden här. Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom exempelvis skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, behandlingshem eller ideell sektor och möter unga som lever i en hederskontext och/eller har erfarenhet av migration eller flykt.
Utbildningen är interaktiv och teoretisk kunskap varvas med praktiska övningar. Den interaktiva delen i utbildningen är ett uppskattat inslag som skapar självreflektion och ökad självkännedom även för utbildningsdeltagarna. Fria Zoner är ett viktigt redskap i arbetet med de unga, men det viktigaste redskapet är vi själva och därför behöver vi som ungdomsarbetare vara medvetna ledare och förebilder. Vi rekommenderar att ni alltid är två som leder en zon ihop.

Utbildningen syftar till att skapa en ökad trygghet i att arbeta med och stötta unga som lever i en hederskontext. Under kursen ges du fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och praktiska redskap såsom samtalsmetodik, ledarskap, mänskliga rättigheter, normkritisk pedagogik och övriga metoder.

Zonledarutbildningen sker både på den digitala plattformen Thinkific och under fysiska utbildningsdagar.

Som utbildad får du

  • Digital kurs via Thinkific
  • Utbildningsdag med fokus på samtalsmetodik
  • Utbildningsdag med fokus på HRV
  • Metodböckerna: Ledarbok, Fria zoner övningsdel, Nya zoner övningsdel
  • Inloggning till en zonledarsida med resurser

Läs mer om metodmaterialen här .

En del av kursen är teoretisk och genomförs via plattformen Thinkific. Den innehåller moduler med filmer, kunskapsunderlag och övningar. Denna del kan förläggas på valfri plats.  Vi rekommenderar att ni delar upp det på tre dagar enligt vår kursplan, läs mer om våra utbildningar här. 

Modul 1 Introduktion till FreeZone Sweden och Fria zoner
Modul 2 Den fria zonen och ledarskap
Modul 3 Bemötande utifrån lösningsfokuserade samtal
Modul 4 Hedersrelaterat våld och förtryck
Modul 5 Identifiera och agera
Modul 6 Nya zoner, för barn och unga med erfarenhet av migration och flykt
Modul 7 Rättigheter
Modul 8 Normer
Modul 9 Psykisk hälsa
Modul 10 Vägen framåt

Utöver Thinkific innehåller utbildningen i Fria zoner två interaktiva heldagar som fokuserar på HRV, samtalsmetodik samt forumspel och genomförs antingen;
– på plats i våra lokaler i Lund för yrkesverksamma från Skåne
– digitalt för de utbildningar som riktar sig till hela Sverige
– på valfri ort vid förfrågan

För att bli diplomerad zonledare behöver du delta på samtliga moment.

Efter avslutad kurs har du möjlighet att få stöd av våra erfarna handledare och bjuds in till erfarenhetsutbyten och fortbildningstillfällen.

Berörda chefer och arbetsledare erbjuds en kursdag för att få kunskap om Fria zoner, HRV och att arbeta hedersförebyggande på strategisk nivå. Klicka här för mer info

Freezone sweden

Bra att vi fick prova många övningar och själva till viss del fick gå igenom de processer ungdomarna gör. Startade verkligen reflektioner.

Zonledare

Kommande utbildningar

Filter

Tipsa en kollega!