Skip to main content
Fortbildning

Fortbildning och stärkt beredskap

FreeZone Sweden erbjuder fortbildning för nätverk och yrkesgrupper med goda grundkunskaper som vill utveckla sin förståelse och stärka sin beredskap när det gäller exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck eller bemötande utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi har mångårig erfarenhet av de praktiska metoder vi lär ut, och teoretisk kompetens med vetenskaplig förankring när det gäller vårt huvudsakliga ämnesområde heder.

Våra fortbildningar är inga snabba engångsinsatser utan syftar till långsiktiga, djupgående lärandeprocesser. Vi använder oss av interaktiva, casebaserade pedagogiska metoder och involverar helst alla nivåer på arbetsplatsen för att säkra förankring och kontinuitet.
Kontakta oss för att diskutera behoven just på din arbetsplats!

Tipsa en kollega!