Skip to main content

Ledarboken

Som utbildad zonledare får du tillgång till våra metodmaterial, som är knutna till metoden Fria zoner. Efter avslutad kurs får du även inloggning till en resurssida för zonledare, där du hittar våra metodmaterial, utbildningsfilmer och viktiga dokument. Läs mer om utbildningen här.

Ledarboken är en tematisk handbok för den utbildade zonledaren och indelad i 6 teoretiska kapitel;

  1. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
  2. Barn och unga med erfarenhet av migration och flykt
  3. Hedersrelaterat våld och förtryck
    1. Att förstå hedersproblematik
    2. Att agera mot och förebygga hedersproblematik
  4. Svensk lagstiftning och vägledande principer
  5. Kunskapsunderlag för Fria zoner
  6. Metoder, ramar och teoretiska utgångspunkter
Tipsa en kollega!