Skip to main content

Fria zoner övningsdel

Som utbildad zonledare får du tillgång till våra metodmaterial, som är knutna till metoden Fria zoner. Efter avslutad kurs får du även inloggning till en resurssida för zonledare, där du hittar våra metodmaterial, utbildningsfilmer och viktiga dokument. Läs mer om utbildningen här .

Fria zoner övningsdel är anpassad till målgruppen unga i en hederskontext. Övningsdelen är pedagogiskt och rättighetsbaserat uppbyggd. Den innehåller tematiska träffar som syftar till att höja självkänslan och självförtroendet samt sänka stressen. De syftar även till att öka medvetandet om de egna och andras rättigheter, att utmana normer samt att bryta destruktiva attityder och tankemönster hos unga som lever med ett begränsat livsutrymme kopplat till våld och förtryck i hederns namn.

Metoden Fria zoner medför ett höjt KASAM och bygger på lösningsfokuserad samtalsmetodik, aktiva värderingsövningar, andning och avslappning, forumspel. Läs mer om metoden här.

Fria zoner övningsdel omfattar 12 träffar med temana;

1. Lär känna gruppen
2. Lär känna dig själv del 1
3. Lär känna dig själv del 2
4. Stress
5. Normer
6. Rättigheter
7. Att stå upp för rättigheter
8. Relationer och omtanke
9. Kärlek
10. Kropp och sexuell hälsa
11. Fysisk närhet och integritet
12. Avslut och drömmar

Tipsa en kollega!