Samtalsmanual

Lösningsfokuserad samtalsmanual med redskap och metodstöd för barn och unga

För utbildade zonledare har vi tagit fram en samtalsmanual som ett stöd i det lösningsfokuserade och målinriktade arbetet för unga. Vårt fokus ligger på att stärka individen och bryta eventuella känslor av maktlöshet. Manualen ger även förslag på hur en med kreativa metoder kan arbeta stärkande och utforskande med unga som på grund av trauma eller andra orsaker har svårt att sätta ord på sina känslor.

Information & material
För dig som är utbildad zonledare finns även filmer som demonstrerar lösningsfokuserade samtal i enlighet med de olika kategorierna i manualen. Dessa får du tillgång till i samband med utbildningen.

Nedan kan du se vår introduktion till demonstrations filmerna. Vill du också använda manualen i ditt arbete med unga?

Hör gärna av dig till oss för mer information om våra utbildningar!

Tipsa en kollega!