Skip to main content
Samtalsmanual

Lösningsfokuserad samtalsmanual

För utbildade zonledare har vi tagit fram en samtalsmanual som ett stöd i det lösningsfokuserade och målinriktade arbetet med unga. FreeZone Swedens fokus är att stärka individen och bryta eventuella maktlöshet. Manualen ger även förslag på hur en med kreativa metoder kan arbeta stärkande och utforskande med unga som på grund av trauma eller andra orsaker har svårt att sätta ord på sina känslor.

Pedagogiskt stöd för lösningsfokuserade samtal
För dig som är utbildad zonledare finns även filmer som demonstrerar lösningsfokuserade samtal i enlighet med de olika kategorierna i manualen. Dessa får du tillgång till i samband med utbildningen. Läs mer om vår zonledarutbildning här.

Nedan kan du se vår introduktion till demonstrationsfilmerna.

Play Video
Tipsa en kollega!