Skip to main content
Girls Up! Stärkande rättighetsinnebandy 2022-2024

Girls Up! Stärkande rättighetsinnebandy.

Med stöd av Postkodstiftelsen, och i samverkan med Helsingborgshem drev vi projektet Girls Up! – Stärkande rättighetsinnebandy, från 2022 till 2024.
Projektet syftade till att fler unga tjejer i utvecklingsområden i Helsingborg fick möjlighet att utöva en idrott, vara med i en gemenskap och stärka sin psykiska och fysiska hälsa.  Ordinarie träningspass med innebandy kombinerades med stärkande och rättighetsbaserade övningar för höjd självkänsla och sänkt stress enligt framtaget metodmaterial.
Det tvååriga projektet bidrog till att utveckla metodmaterialet Power up! som erbjuds alla som möter unga oberoende könstillhörighet i någon form av aktivitet.
Med Power up, på 40 stärkande och rättighetsbaserade träffar har alla ungdomsaktörer möjlighet att arbeta för en höjd psykisk hälsa hos unga.
Vill du utbilda dig till Power Up ledare och vara med och främja ungas psykiska hälsa?
Boka här

”Att skapa trygga rum där unga kvinnor och flickor som har erfarenhet av begränsat livsutrymme öppet kan diskutera sina rättigheter, sociala normer och sin fysiska och psykiska hälsa är viktigt inte bara för flickorna själva utan för samhället i stort. Idrotten har en unik förmåga att skapa just dessa trygga rum. Vi är därför glada att stötta FreeZone Swedens projekt Girls Up! som vill göra just detta!” -Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Freezone sweden logo
Tipsa en kollega!