Skip to main content
Girls Up! Stärkande rättighetsinnebandy 2022-2024

Girls Up! Stärkande rättighetsinnebandy.

Med stöd av Postkodstiftelsen, och i samverkan med Helsingborgshem och FC Helsingborg driver vi projektet Girls Up! Stärkande rättighetsinnebandy, som pågår mellan mars 2022 och februari 2024.

Projektet syftar till att fler unga tjejer som begränsas i sitt levnadsutrymme får möjlighet att utöva en idrott, vara med i en gemenskap och stärka sin psykiska och fysiska hälsa.

Mammor i Helsingborgs utvecklingsområden utbildas till innebandytränare,  i stärkande ledarskap och rättigheter. Ordinarie träningspass kombineras med stärkande och rättighetsbaserade övningar för höjd självkänsla och sänkt stress enligt framtagen manual.

”Att skapa trygga rum där unga kvinnor och flickor som har erfarenhet av begränsat livsutrymme öppet kan diskutera sina rättigheter, sociala normer och sin fysiska och psykiska hälsa är viktigt inte bara för flickorna själva utan för samhället i stort. Idrotten har en unik förmåga att skapa just dessa trygga rum. Vi är därför glada att stötta FreeZone Swedens projekt Girls Up! som vill göra just detta!” -Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Freezone sweden logo
Tipsa en kollega!