Skip to main content

För alla ungas rätt till att känna sitt värde, utveckla sin identitet och sitt liv i frihet

FreeZone Sweden främjar ungas psykiska hälsa, stärker deras rättigheter och förebygger hedersrelaterat våld med fokus på praktiska metoder, samtal och bemötande.

Vi erbjuder kunskapshöjning och stöd för yrkesverksamma genom utbildning, föreläsningar och handledning, både individuellt och i grupp, samt strategiskt utvecklingsarbete för en god beredskap.

Unga erbjuds metoder och samtal för ett gott självledarskap, med en god psykisk hälsa, stärkt självkänsla och minskad stress.

Jag såg hur en stor del ungdomar mår psykiskt dåligt, med ett lågt självvärde och som dagligen fick sina rättigheter berövade, och hur samhället brast i att stötta och skydda dem. Jag kände att så här får det inte lov att vara och det måste förändras, förbättras. Därför grundades FreeZone Sweden och det är för denna förändring vi finns och verkar

Johanna SalamaGrundare FreeZone Sweden

Sedan starten har FreeZone Sweden nått…

6500

UNGDOMAR GENOM STÄRKANDE ARBETE

8370

YRKESVERKSAMMA GENOM KOMPETENSHÖJNING

45

KOMMUNER GENOM SAMARBETE

Psykisk hälsa

Ungas psykiska ohälsa är ett stort samhällsproblem. Många har låg självkänsla och upplever hög stress, vilket leder till både psykiska och fysiska besvär. Ofta saknas redskap för ett gott självledarskap och möjligheten att förändra sitt liv och mående.

Varje person som möter unga i sitt uppdrag har en viktig roll och kan bidra till att förbättra ungas psykiska hälsa med rätt bemötande och verktyg för ett positivt förändringsarbete.

Därför har vi tagit fram flera metoder som främjar god psykisk hälsa och gott självledarskap hos unga.

Läs mer

Hedersförebyggande

Många unga lever begränsat på grund av hedersnormer, vilket innebär att deras rättigheter kränks och att de inte är fria att leva som de önskar. De utsätts ofta för våld och förtryck i hederns namn, inklusive psykiskt, socialt, ekonomiskt och fysiskt våld.

Trots teoretisk kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) saknar många yrkesverksamma praktiska metoder för att förebygga HRV och att stötta unga i en hederskontext. Många arbetsplatser saknar också strategiskt förebyggande arbete och god beredskap. För att möta detta har vi utvecklat och utvärderat en metod samt material för utbildning och handledning i strategiskt arbete.

Free You

För yrkesverksamma

Free You är en manualbaserad metod för att förbättra psykisk hälsa genom stärkt självkänsla och minskad stress hos deltagarna, med individuellt satta förändringsmål. Metoden är också anpassad för handledarutbildning för dig som möter unga, antingen yrkesmässigt eller ideellt, och som vill använda en mål- och lösningsfokuserad metod för att främja och stärka ungas psykiska hälsa.

För ungdomar

Ungdomar som vill stärka självkänslan och minska stressen kan nu använda den digitala versionen av Free You-programmet. Genom sex moment får du verktyg för att hantera din livssituation bättre, inklusive avslappnings- och andningsövningar, skrivövningar och föreläsningar som hjälper dig att må bättre och nå dina mål.

Läs mer

PODCAST

I podden ”Ett Liv i Frihet” får du ta del av våra gästers starka berättelser om hur de pga krig eller begränsande hedersnormer har fått kämpa för just ett liv i frihet. Samtalen ger hopp och inspiration, men synliggör även komplexiteten och utmaningarna som individer och samhälle befinner sig i.

Lyssna nu
Freezone sweden

VÅR APP

Stärk dig och din självkänsla med vår app Digitala Zoner och få hjälp att må bra med dig själv, dina tankar och i dina relationer.

I Digitala Zoner finns övningar, tips och redskap för att stärka din självkänsla, sänka stressen, hantera ångest och ensamhet m.m. Genom övningar, tips och redskap får du hjälp att skapa den framtid och det liv du önskar. I appen finns även avslappnings- och andningsövningar.

Ladda ner Appen
Aktuellt
februari 2, 2024

Våra kommande utbildningar ligger ute nu!

Höstens utbildningar är nu ute. Gå in och boka redan nu! Klicka här. PS-Vi har utökat vårt utbildningsutbud.
Aktuellt
december 6, 2023

Vill ni som folkhögskola förbättra ert hedersförebyggande arbete?

Välkommen på slutkonferensen för Arvsfondsprojektet; Allas rätt – Allas ansvar – en hedersförebyggande modell. Konferensen är den 2 februari 2024 på St Gertrud anordnas tillsammans med Södra folkhögskolan. Under en…
Aktuellt
november 2, 2023

Datum för vårens utbildningar i Fria Zoner

Metoden Fria Zoner är ett av verktygen för ett hedersförebyggande arbete, det fördjupar och systematiserar arbetet med att ge unga redskap för att hantera sin livssituation. Det ger praktiska redskap…
Aktuellt
oktober 30, 2023

Tack! Tillsammans gör vi mer

Rotary driver ett projekt, empowering girls, för att motverka skadliga sedvänjor och traditioner. Vi arbetar på olika sätt, men för samma mål. Vi har haft förmånen att hålla utbildningar och…
Tipsa en kollega!