Skip to main content

Nya zoner övningsdel

Som utbildad zonledare får du tillgång till våra metodmaterial, som är knutna till metoden Fria zoner. Efter avslutad kurs får du även inloggning till en resurssida för zonledare, där du hittar våra metodmaterial, utbildningsfilmer och viktiga dokument.

Nya zoner övningsdel är anpassad för målgruppen unga med erfarenhet av migration eller flykt. Övningsdelen är pedagogiskt och rättighetsbaserat uppbyggd. Den innehåller tematiska träffar som syftar till att höja självkänslan och självförtroendet samt sänka stressen. De syftar även till att öka medvetandet om de egna och andras rättigheter, att utmana normer samt att bryta destruktiva attityder och tankemönster hos unga som lever med ett begränsat livsutrymme kopplat till våld och förtryck i hederns namn.

Metoden Fria zoner medför ett höjt KASAM och bygger på lösningsfokuserad samtalsmetodik, aktiva värderingsövningar, andning och avslappning, forumspel. Läs mer om metoden här.

Nya zoner omfattar 10 träffar med teman som är anpassade för för målgruppen och deras erfarenheter av att lämna sitt hemland och komma till ett nytt land och socialt sammanhang.

1. Självkänsla och självförtroende
2. Lär känna dig själv
3. Stress och avslappning
4. Rättigheter
5. Kultur och normer
6. Familj och släkt
7. Ensamhet
8. Kärlek och relationer
9. Kropp och sexuell hälsa
10. Avslut och drömmar

Den fria zonen är enormt viktig. Jag tycker också att det är en viktig plats för mig, jag kan fånga upp problem av olika slag bland elever som kanske inte syns så tydligt annars. Förra träffen hade tema kärlek och jag märkte att en tjej var lite nedstämd. Det visade sig att hon lever i en familj där hon utsätts för hedersförtryck och hon är rädd för att det kommer bli värre. Hon berättar för mig att hon är så himla glad över att hon är med i zonen så hon vet vilka rättigheter hon har och vad hon kan göra i framtiden. Vi ska träffas och prata om hur hon kan hantera en eventuell situation i framtiden där hon får mer påtryckningar. Att hon kunde komma till mig med det här och att jag kan hjälpa henne gör varenda minut värt det.

Zonledare
Tipsa en kollega!