Skip to main content

Fria Zoner för unga vuxna utbildning

Zonledarutbildningen för unga vuxna är en utbildning i vår metod Fria zoner, läs mer om metoden här. 

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam och möter unga vuxna inom exempelvis folkhögskola och Komvux  och som möter unga vuxna som lever i en hederskontext och/eller har erfarenhet av migration eller flykt.

Utbildningen är interaktiv och teoretisk kunskap varvas med praktiska övningar. Den interaktiva delen i utbildningen är ett uppskattat inslag som skapar självreflektion och ökad självkännedom även för utbildningsdeltagarna. 

Fria Zoner är ett viktigt redskap i arbetet med de unga, men det viktigaste redskapet är du själv och därför behöver du vara en medveten ledare och förebild.

Vi rekommenderar att ni alltid är två som leder en zon ihop.

Utbildningen syftar till att skapa en ökad trygghet i att arbeta med och stötta unga vuxna som lever i en hederskontext med ett stärkande fokus. 

Under kursen ges du fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och praktiska redskap såsom lösningsfokuserad samtalsmetodik, ledarskap, mänskliga rättigheter, normkritisk pedagogik och övriga metoder.

Zonledarutbildningen sker både på den digitala plattformen Thinkific och på zoom.

Som utbildad får du

  • Teori med övningar som en digital kurs via Thinkific under 2-3 veckors tid
  • 0,5 praktisk utbildningsdag med fokus på lösningsfokuserad samtalsmetodik
  • 0,5 praktisk utbildningsdag med fokus på HRV
  • Metodböckerna: Fria Zoner ledarbok, övningsdel för unga vuxna, deltagarhäfte
  • Inloggning till en zonledarsida med resurser

Läs mer om metodmaterialen här .

En del av kursen är teoretisk och genomförs via plattformen Thinkific. Den innehåller moduler med filmer, kunskapsunderlag och övningar. Denna del kan förläggas på valfri plats.  Vi rekommenderar att ni delar upp det på minst tre dagar enligt vår kursplan, läs mer om våra utbildningar här. 

Modul 1 Introduktion till FreeZone Sweden och Fria zoner
Modul 2 Om Fria zonen för unga vuxna och ledarskap
Modul 3 Bemötande utifrån lösningsfokuserade samtal
Modul 4 Hedersrelaterat våld och förtryck
Modul 5 Identifiera och agera
Modul 6 Rättigheter
Modul 7 Normer
Modul 8 Psykisk hälsa
Modul 9 Vägen framåt

Kostnad för satta utbildningstillfällen:

4950kr ex moms

Metodmaterial 720kr

Kostnad för valfria datum:

Endast den digitala kursdelen- 4250kr ex moms

Tillval av metodhandledning 1,5 h för enskild -1200kr ex moms

För en helgrupp/arbetsplats erbjuds paketpris.

FreeZone Sweden utbildar inom hela landet och håller på förfrågan delar av utbildningen på valfri ort istället för på zoom.

"Fria Zoner för unga vuxna är en metod som vi kan använda oss av både i hälsofrämjande och förebyggande syfte och som vi kan luta oss mot när vi möter hedersrelaterade situationer."

Zonledare på Folkhögskola

Kommande utbildningar

Filter

Boka

Tipsa en kollega!