Skip to main content

Power up! Utbildning

Bidra till ungas psykiska hälsa genom att utbilda dig till Power up! ledare!

Oavsett om du är anställd eller arbetar ideellt med unga så är du en viktig förebild och kan bidra med en positiv förändring för ungas psykiska och psykiska hälsa.

Power up! är en stärkande och rättighetsbaserad metod för dig som bedriver ungdomsaktiviteter.

Metodmaterialet innehåller 40 träffar med stärkande, avslappnande och rättighetsbaserade övningar som du kombinerar med ordinarie aktivitet/idrott. 5 av träffarna är renodlade workshops utan annan aktivitet där det stärkande och rättighetsbaserade arbetet med övningar och diskussioner fördjupas.

Med Power up! får du ett manualbaserat metodmaterial som är ett pedagogiskt verktyg att luta sig mot.

Power up’s ledarutbildning är för alla som möter unga i någon form av aktivitet, oavsett ålder och yrkesroll, men som vill göra en positiv skillnad för ungas psykiska och fysiska hälsa. T ex inom idrottsförbund, ideella föreningar, skolidrott, fritidsverksamhet mm.

Utbildningen sker på den digitala plattformen Thinkific med möjlighet till tillval av handledning och praktiserande av metoden fysiskt eller digitalt.

Den är interaktiv och varvar teori med praktiska övningar för att öka din självkännedom så att du kan vara den bästa och medvetna versionen av dig själv i mötet med unga.

Utbildningsinnehåll:

  • Om metoden
  • Att driva Power up grupper
  • Ledarskap
  • Bemötande
  • Normer
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Rättigheter
  • Psykisk hälsa
  • Självkänsla
  • Stresshantering

Kostnad:
2950kr ex moms per person
Metodbok – Power up ledarbok 350kr

Valfritt tillval:
Alt 1 – metodhandledning 1,5 h för enskild -1200kr ex moms
Alt 2 – 0,5 praktisk utbildningsdag kring metodmaterialet för helgrupp 20 000kr ex
moms

FreeZone Sweden utbildar inom hela landet och håller på förfrågan delar av
utbildningen på valfri ort istället för på zoom.

Kommande utbildningar

Filter

Boka

Tipsa en kollega!