Skip to main content
Skånes Fria zoner 2014 - 2017

Skånes Fria zoner

Arvfondsprojektet Skånes fria zoner startade som ett pilotprojekt i Helsingborgs kommun under 2013. Mellan 2014 och 2017 drevs projektet genom stöd från Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen i Skåne. Satsningen syftade till att stärka och stötta unga som lever med hedersnormer genom ett helhetsgrepp utifrån de behov som unga uttryckte och som vi såg.

En viktig del var att erbjuda barn och unga stärkande, rättighetsbaserade, trygga gruppforum (fria zoner), ofta i anslutning till skoltiden. Den andra centrala delen var att stärka kompetensen hos de yrkesverksamma som möter de unga, både kunskap om HRV och praktiska metoder och redskap för bemötande och stöd. Den tredje nivån var den strukturella och strategiska och handlade om att stärka samverkan (inom och mellan arbetsplatser) och förbättra rutiner och beredskap för hedersrelaterad problematik.

Samarbetskommunerna var Helsingborg, Höganäs, Hörby, Kristianstad, Landskrona och Lund.

Metodmaterial till Fria zoner

Vill du utbilda dig till Fria Zonledare?

Boka här
Freezone sweden
Tipsa en kollega!