Skip to main content

Kreativt övningsmaterial

Många unga upplever att de befinner sig i en periferi ganska långt ifrån maktens centrum. I kulturprojektet Världsberättarna (2018-2021) ville vi lyfta rätten till delaktighet och inflytande i samhället. Vi ville också vända på perspektiven så att ungas röster och erfarenheter står i centrum, och vuxna får lyssna. 

Sedan år 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Vad betyder det egentligen att ha rätt till sin identitet, sin kropp och sitt liv? Att kunna forma sin framtid och uttrycka sina drömmar? Och hur kan rättigheter bli verkligheter – för alla barn och unga?

I materialet får du som yrkesverksam tips om hur du kan arbeta kreativt med delaktighet och inflytande tillsammans med unga.

Övningsmaterial
Tipsa en kollega!