Handledning

När det blir komplicerat

Hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex problematik som ofta kräver att man betraktar saker ut olika perspektiv. Att kunna ta hjälp utifrån när man sitter med ett allvarligt ärende, eller när tunga och svåra upplevelser väcker känslor i arbetsgruppen, är viktigt för att kunna behålla fokus och göra ett gott arbete.

FreeZone Sweden erbjuder professionell handledning, enskilt eller i grupp, kring hedersrelaterad problematik samt i arbete utifrån lösningsfokuserad metod. Vi kan även bistå med stöd i riskbedömningar i exempelvis socialtjänstutredningar. Kontakta oss för mer information!

Tipsa en kollega!