Skip to main content
Allas rätt - allas ansvar 2021-2024

Kunskap & metodutveckling för Sveriges folkhögskolor

Arvsfondsprojektet Allas rätt - allas ansvar. Ett hedersförebyggande projekt som pågår mellan 2021-2024 i samarbete med fem folkhögskolor i Skåne.

Syftet är att utveckla metoder för hur folkhögskolor kan jobba preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet ska även stärka deltagare under 25 år som lever i eller riskerar hamna i en livssituation där de kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Metoderna ger förutsättning för att ge unga vuxna hedersutsatta verktyg att bättre hantera sin egen livssituation.

I projektet tas det fram en modell för hur folkhögskolor på olika nivåer kan arbeta förebyggande kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektet sker i samarbete med Hvilans folkhögskola, Södra Folkhögskolan, Malmö folkhögskola, Eslövs folkhögskola och Östra Grevie folkhögskola.

Freezone sweden
Tipsa en kollega!