Skip to main content

Vägledningar

För att bryta destruktiva normer behövs insatser på flera nivåer i samhället. Skolan är en viktig arena för barn och unga och har därför också en avgörande roll i att främja och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Från och med hösten 2022 är hedersrelaterat våld och förtryck en del av läroplanen för grundskolan och gymnasiet.

Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne har vi tagit fram vägledningar att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck i högstadiet och gymnasiet. Vägledningarna är ett stöd för skolorna, om i materialet går vi närmare in på ”görandet” – inte bara vad som behöver komma på plats utan hur processen kan upplevas i verksamheten.

Vägledningarna kan laddas ner kostnadsfritt.

Vägledning HögstadietVägledning Gymnasiet
Tipsa en kollega!