Skip to main content

Vägledningar

För att bryta destruktiva normer behövs insatser på flera nivåer i samhället. Skolan är en viktig arena för barn och unga och har därför också en avgörande roll i att främja och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Från och med hösten 2022 är hedersrelaterat våld och förtryck en del av läroplanen för grundskolan och gymnasiet.

Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne har vi tagit fram vägledningar att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck i högstadiet och gymnasiet. Vägledningarna är ett stöd för skolorna, om i materialet går vi närmare in på ”görandet” – inte bara vad som behöver komma på plats utan hur processen kan upplevas i verksamheten.

Vägledningarna kan laddas ner kostnadsfritt.

Även folkhögskolor är en arena där många av deltagarna lever i en hederskontext. Därför har vi i vårt Allmänna Arvsfonden projekt Allas rätt-Allas ansvar -En hedersförebyggande modell för folkhögskolor, riktat oss specifikt till att stötta folkhögskolor i deras främjande, förebyggande och åtgärdande hrv arbete.

Det har vi gjort genom strukturell process handledning, kompetenshöjning för personal, rättighetsworkshops med deltagarna, ett deltagarråd som referensråd till vårt anpassade metodmaterial Fria Zoner för unga vuxna, Fria Zoner utbildning för yrkeslinjer samt vägledning som ett stödmaterial för folkhögskolor.

Välkommen att ladda ner vägledningen här och hör av er om ni som folkhögskola vill ha ytterligare stöd och insatser utifrån era behov.

Vägledning HögstadietVägledning GymnasietVägledning folkhögskola
Tipsa en kollega!