Om FreeZone Sweden

FreeZone Sweden grundades i Skåne 2013 av socionomen och numera prisbelönade entreprenören Johanna Salama. Bakgrunden och engagemanget kom från hennes tidigare arbete med att stärka unga tjejer. Det blev då synligt att ett stort antal tjejer begränsades i sitt livsutrymme och levde med en extrem utsatthet och rädslor. Deras rättigheter kränktes dagligen både från familj och släktingar på grund av hedersnormer, men även från samhället då det brast i att stötta och skydda dem på grund av bristfällig kunskap och rutiner.

Därmed grundades den ideella och partipolitiska och religiöst obundna organisationen FreeZone Sweden med visionen att varje barn och ungdom ska få växa upp i ett jämlikt och tryggt samhälle, känna sitt värde och skapa sin identitet och liv i frihet.

För att förverkliga denna vision och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck krävs det ett helhetsgrepp från individ till samhällsnivå, varpå FreeZone Sweden utvecklat metoder och insatser till ungdomarna, yrkesverksamma, ledning, organisationer och kommuner.

Tillsammans med ett gemensamt ansvar skapar vi förutsättningar för att stärka ungas rättigheter i samhället – nu och i framtiden.

Idag har FreeZone Sweden utvecklats till en nationell verksamhet med fortsatt utgångspunkt från Skåne. Målgruppen är unga i åldern 11-22 oberoende könstillhörighet, som lever med hedersnormer och/eller har erfarenhet av flykt/migration.

FreeZone Swedens kompetenta styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och förvaltning i enlighet med föreningens stadgar.
På årsmötet den 25 mars 2020 valdes en ny styrelse.

Grundare, utvecklare, sakkunnig

Johanna Salama

Social entreprenör, socionom, vidareutbildad inom ledarskap och som lösningsfokuserad handledare och andningsinstruktör. Under många år har Johanna arbetat med positivt förändringsarbete med fokus på tjejer och kvinnor och tagit fram flera stärkande metoder och produkter. 2013 blev Johanna utsedd till en av Reach for Changes sociala entreprenörer och grundade FreeZone Sweden. Hon startade och drev innan dess United Sisters på Fryshuset i Malmö i fem år. Johanna är författare till boken Måndagsutmaningar. Under sina många år av att arbeta stärkande med unga har hon belönats med flera priser som bland annat Anna Lindhs minnesfonds stipendium och senast 2019 utsågs Johanna till årets Våga va’ dig själv – stipendiat.
Verksamhetsledare

Viktoria Nordén

Viktoria är socionom och har bland annat arbetat med internationella utbytesprogram och sänt ut volontärer i världen för att jobba med och för barns rättigheter. Viktoria har själv bott en längre tid i Addis Abeba, Etiopien, för att utbilda ledare för den nationella kyrkan. I det etiopiska samhället kom hon i kontakt med många barn och unga vars rättigheter till ett liv i frihet ständigt förbisågs.
Projektledare och koordinator

Linn Ehde

Linn är utbildad inom journalistik, genusvetenskap och globala studier. Hon har ett starkt engagemang i civilsamhället, med hjärtat i jämlikhetsfrågor. Linn har tidigare arbetat med frågor som rör genus och våld vid bland annat Malmö universitet. Inom FreeZone Sweden har Linn bland annat varit projektledare för ett mångårigt kulturprojekt som tagit henne runt om skolor och boenden i Skåne. Projektet resulterade år 2020 i utställningen Världsberättarna.
Sakkunnig, utbildare/handledare

Hanna Cinthio

Hanna Cinthio har 15 års erfarenhet av arbete med forskning, utbildning och handledning både i Sverige och internationellt. Hanna var en av de forskare som under 2018 genomförde en kartläggning av hedersproblematik i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2019-2020 bedriver Hanna kartläggning i Lunds kommun samt arbetar som utbildare och sakkunnig i hedersrelaterade frågor.
Tipsa en kollega!