Skip to main content

Om FreeZone Sweden

FreeZone Sweden grundades i Skåne 2013 av socionomen och numera prisbelönade entreprenören Johanna Salama. Bakgrunden och engagemanget kom från hennes tidigare arbete med att stärka unga tjejer. Det blev då synligt att ett stort antal tjejer hade en låg självkänsla och psykisk ohälsa, vilket begränsade deras eget levnadsutrymme. En extra utsatt grupp bland dessa tjejer begränsades även av hedersnormer, levde med extrem utsatthet och rädslor, och fick sina rättigheter kränkta dagligen, både från familj och släktingar, men även från samhället på grund av bristande kunskap och rutiner.

Därför grundades organisationen FreeZone Sweden med visionen att varje barn och ungdom ska få växa upp i ett jämlikt och tryggt samhälle, känna sitt värde, och skapa sin identitet och liv i frihet. För att förverkliga denna vision och möjliggöra att unga får må bra, tycka om sig själva, bli stärkta i sina rättigheter och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, krävs ett helhetsgrepp från individ till samhällsnivå. FreeZone Sweden har därför utvecklat metoder och insatser för ungdomar, yrkesverksamma, ledning, organisationer och kommuner.

Tillsammans med ett gemensamt ansvar skapar vi förutsättningar för ett jämlikt samhälle med välmående, trygga och starka individer – nu och i framtiden. FreeZone Sweden har under 10 år drivits som en ideell organisation med utgångspunkt i Skåne. Från hösten 2024 driver grundaren Johanna Salama organisationen i egen regi och som en nationell verksamhet.

Verksamheten har även utvecklats till att rikta sig till alla unga, oberoende av könsidentitet, i åldern 11-25. Fokus ligger lika mycket på välmående och medvetna vuxna som möter unga, som på välmående och medvetna unga. Vi lever i ett samhälle där både unga och vuxna lider av stress, hög psykisk ohälsa och bristande självledarskap. För att förändra detta har FreeZone Sweden utvecklats till en verksamhet som även erbjuder individuellt samtalsstöd, grupphandledning och teambuilding.

Allt hänger ihop, vi hänger ihop och tillsammans kan vi göra skillnad.

FreeZone Swedens kompetenta styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och förvaltning i enlighet med föreningens stadgar.

Kika gärna in vår film

Grundare, utvecklare, sakkunnig

Johanna Salama

johanna@freezone.se

Social entreprenör, socionom, vidareutbildad inom ledarskap och som lösningsfokuserad handledare och andningsinstruktör. Under många år har Johanna arbetat med positivt förändringsarbete med fokus på tjejer och kvinnor och tagit fram flera stärkande metoder och produkter. 2013 blev Johanna utsedd till en av Reach for Changes sociala entreprenörer och grundade FreeZone Sweden. Hon startade och drev innan dess United Sisters på Fryshuset i Malmö i fem år. Johanna är författare till boken Måndagsutmaningar. Under sina många år av att arbeta stärkande med unga har hon belönats med flera priser som bland annat Anna Lindhs minnesfonds stipendium och senast 2019 utsågs Johanna till årets Våga va’ dig själv – stipendiat.
Tipsa en kollega!