Skip to main content

Power up! – Ett stärkande och rättighetsbaserat metodmaterial för ungdomsaktiviteter.

Du som ungdomsledare har en viktig roll och är en förebild för unga, oavsett om du är yrkesverksam eller möter unga genom ett ideellt uppdrag. Du kan bidra med en ökad psykisk och fysisk hälsa och ett höjt KASAM (känsla av sammanhang) hos unga genom att kombinera er aktivitet med Power up! metoden.

Det passar perfekt inom b la föreningsliv och fritidsverksamhet.

 

Power up! skiljer sig från ett mer traditionellt sätt att genomföra aktiviteter. I tillägg till att utföra en aktivitet eller sport fokuserar denna metod på ett individuellt förändringsarbete genom att stärka ungas självkänsla, höja självförtroendet, sänka stressen och medvetandegöra dem om sina rättigheter.

 

Materialet innehåller 40 träffar med teman som på olika sätt syftar till att ge ökad kunskap och nya redskap för att komma närmre det liv och mående som önskas. Detta görs genom värderingsövningar, stresshantering och reflektionsfrågor ihop med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

 

De stärkande och rättighetsbaserade träffarna är beräknade att ta ca 1,5 timme och är uppbyggda på samma sätt med:

Måenderunda – för att alla ska bli sedda och hörda.

Stärkande värderingsövning utifrån aktuellt tema.

Aktivitet – som ni själva planerar och genomför som vanligt.

Individuell reflektionsövning alternativt avslappnande andningsövning eller en diskussion kring dagens rättighet.

Avslutande runda.

Reflektion för ledarna.

 

Materialet innehåller fem renodlade workshops utan annan aktivitet, där det stärkande och rättighetsbaserade arbetet med övningar och diskussioner fördjupas. Även de är beräknade att ta 1,5 timme.

 

Det rättighetsbaserade och stärkande förhållningssättet i kombination med en aktivitet bidrar till samhällets övergripande ansvar med att arbeta med social hållbarhet med fokus på stärkt psykisk och fysisk hälsa, ökad jämställdhet och delaktighet i det egna livet och i samhället.

Utbilda dig till Power up ledare – klicka här

Tipsa en kollega!