Skip to main content

Power up!

Power up! är en stärkande och rättighetsbaserad metod för dig som bedriver ungdomsaktiviteter.
Metodmaterialet innehåller 40 träffar med stärkande, avslappnande och rättighetsbaserade övningar som du kombinerar med ordinarie aktivitet/idrott. 5 av träffarna är renodlade workshops utan annan aktivitet där det stärkande och rättighetsbaserade arbetet med övningar och diskussioner fördjupas.
Med Power up! får du ett manualbaserat metodmaterial som är ett pedagogiskt verktyg att luta sig mot
Tipsa en kollega!