Skip to main content

Modellen Fria zoner för dig som arbetsledare

För att skapa goda förutsättningar för det hedersförebyggande arbetet och bedrivandet av zoner på arbetsplatsen eller i kommunen behövs en god kunskap och beredskap på alla nivåer. Vi har därför tagit fram ett stöd till chefer som ett komplement till metodböcker som omfattar teori och övningsdelar för zonledaren. Boken ges i samband med utbildning för chefer och arbetsledare. Läs mer om utbildningen här

Boken är indelad i fem kapitel:

 1. Introduktion till FreeZone Sweden
 2. Om modellen Fria zoner
 3. Om metodmaterialen Fria och Nya zoner
 4. Teoretiskt kunskapsunderlag
  Hedersrelaterat våld och förtryck
  Mänskliga rättigheter
  Lagar och vägledande principer
  Barn och unga med erfarenhet av migration och flykt
  Hälsa och psykisk ohälsa
  Andra utmaningar
  Stress
  Trauma och PTSD
  Sociala normer
  Självkänsla och självförtroende
 5. Det strukturella arbetet
  Samverkan
  Sekretess
  Anmälan till socialtjänsten
  Praktiska steg till att skapa samverkan
  Rutiner och beredskap i våldsförebyggande arbete
  Handboken Inget att vänta på
  Att skapa rutiner och handlingsplan
  Guide till rutiner för skolan

En bra resurs att gå till för att få inspiration till och förbättra våra förebyggande modeller

Chef
Tipsa en kollega!