Skip to main content

Utbildning inom samtal och bemötande

Vår samtalsutbildning riktar sig till dig som möter unga oavsett om du är yrkesverksam, ideellt engagerad eller föräldrar.

Du får redskap och kunskap i att hålla lösningsfokuserade samtal, bedriva ett positivt förändringsarbete och stärka den unge.

Utbildningen är interaktiv och teoretisk kunskap varvas med praktiska övningar. Den interaktiva delen i utbildningen är ett uppskattat inslag som skapar självreflektion och ökad självkännedom för utbildningsdeltagarna. 

Du är ditt främsta redskap i mötet med unga och därför behöver du vara en medveten ledare och förebild.

Under kursen ges du fördjupad kunskap och praktiserande inom lösningsfokuserad samtalsmetodik, stärkande och öppna frågor, aktivt lyssnande och målfokuserat arbete. Du kommer få träna på flera lösningsfokuserade samtal för olika typer av situationer och behov som den unge kan ha.

Utbildningen syftar till att fördjupa din kunskap om hur du använder dig av lösningsfokuserad samlatasmetodik i olika situationer, typer av samtal och med varierad målgrupp för att med trygghet och lätthet vägleda och stötta andra.

Som utbildad får du

  • Två dagars utbildning, fysiskt eller på zoom
  • Reflektionsövningar
  • En lösningsfokuserad samtalsmanual

Med dig får du en samtalsmanual som ger vägledning i hur du använder dig av lösningsfokuserade frågor och redskap i olika typer av samtal, även kopplat till mer kreativa övningar för de som har en begränsad förmåga att uttrycka sig med ord.

Kostnad:

6500kr ex moms/pers ink samtalsmanual

För en helgrupp/arbetsplats erbjuds paketpris.

FreeZone Sweden utbildar inom hela landet och håller på förfrågan utbildningen på valfri ort i stället för på zoom.

”Jag tycker att jag kunnat närma mig deltagarna på ett annat sätt genom att våga att bjuda in till svåra samtal. Det lösningsfokuserade förhållningssättet tar jag med mig vart jag än går och redskapen har blivit en livsstil för mig både i yrket och privat.”

Utbildningsdeltagare

Kommande utbildningar

Filter

Boka

Tipsa en kollega!