Skip to main content

Nya Zoner - En stärkande och hedersförebyggande metod för unga, 11-23 år, som har erfarenhet av flykt eller migration

Zonledarutbildning- För dig som arbetar med unga som har erfarenhet av flykt och/migration såsom utbildning, social och fritidsförvaltning, boende och frivilliga organisationer.

Tid och plats:

Utbildningstillfälle 1:

Teoridelen digitalt tillgänglig v 35 och v36

Praktisk metoddag den 11:e sep på zoom.

Utbildningstillfälle 2:

Teoridelen digitalt tillgänglig v 45 och 46

Praktisk metoddag den 20:e nov på zoom

Kostnad för satta utbildningstillfällen:

4950kr ex moms

Metodmaterial 700kr

Kostnad för valfria datum:

Endast den digitala kursdelen- 4250kr ex moms

Tillval av metodhandledning 1,5 h för enskilda -1200kr ex moms

För en helgrupp/arbetsplats erbjuds paketpris.

FreeZone Sweden utbildar inom hela landet och håller på förfrågan delar av utbildningen på valfri ort istället för på zoom.

Boka

Tipsa en kollega!