Skip to main content
Världsberättarna

Kulturprojektet Världsberättarna

En av delarna i arvsfondsprojektet Mitt liv-Min rättighet var Världsberättarna. Det omfattar ett övningsmaterial, en digital utställning samt en fysisk utställning som ger rum till ungas röster.

Omkring 100 unga, de flesta med erfarenhet av migration, har medverkat i satsningen. Deltagarna har reflekterat och skapat kreativt kring rättigheter och livsvillkor med bland annat text, bild, foto, film och form.

Delaktighet & inflytande

Många unga upplever att de befinner sig i en periferi ganska långt ifrån maktens centrum. Världsberättarna vill lyfta rätten till delaktighet och inflytande i samhället. Projektet vill också vända på perspektiven så att ungas röster och erfarenheter står i centrum, och vuxna får lyssna.

Sedan år 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Vad betyder det egentligen att ha rätt till sin identitet, sin kropp och sitt liv? Att kunna forma sin framtid och uttrycka sina drömmar? Och hur kan rättigheter bli verkligheter – för alla barn och unga?

Kontakta oss för att boka utställningen till din kommun eller utställningslokal!

Se utställningen digitaltÖvningsmaterialet
Freezone sweden
Tipsa en kollega!