Världsberättarna

Kulturprojekt och utställning av unga om rättigheter och livsvillkor

Världsberättarna är en utställning med och av unga om rättigheter och livsvillkor. Världsberättarna är också en hyllning till jaget – bortom prestation, krav och förväntningar. En hyllning till varje unik person som växer upp och har rätt att forma sitt liv och sin framtid. I år 2020 är Barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna för alla under 18 år, lag i Sverige. Vad betyder det egentligen att ha rätten till sin identitet, sin kropp och sitt liv? Att kunna forma sin framtid och uttrycka sina drömmar? Och hur kan rättigheter bli verkligheter - för alla barn och unga?

I Världsberättarna utforskar, reflekterar och skapar unga, de flesta med erfarenhet av migration, omkring rättigheter och livsvillkor. Med bland annat text, bild, foto, film och form ger utställningen rum till ungas röster, erfarenheter och världar.

Utställningen visas på flera platser under år 2020. Den första vernissagen ägde rum på Dunkers kulturhus i Helsingborg den 16 januari.

Många unga upplever att de befinner sig i en periferi ganska långt ifrån maktens centrum. Utställningen vill lyfta rätten till delaktighet och inflytande i samhället. Den vill också vända på perspektiven så att ungas röster och erfarenheter står i centrum, och vuxna får lyssna.

Utställningen Världsberättarna är en del av ett kulturprojekt som drivs mellan 2018 och 2021. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Boka utställningen till din kommun eller utställningslokal!

Här kan du ta del av vad utställningen innehållerÖvningsmaterialet Världsberättarna
Tipsa en kollega!