Skip to main content

Teambuilding

För att vara ett starkt team behövs det att medarbetare har en god självkännedom. Ofta när vi ingår i en arbetsgrupp väljer vi att kliva in i en roll framför att vara hela människan. Då saknas sårbarhet och därmed även det djupa förtroendet och tryggheten i gruppen.

Därför erbjuder FreeZone Sweden teambuilding med ett individuellt självkännedomsarbete för ökad förståelse för sig själv och för varandra, ihop med gemensamma övningar för att bygga broar mellan individer.

Genom att förstå sina egna reaktioner, signaler, kommunikation, tolkningar och bemötande bygger man ett starkare team där trygghet, sårbarhet och tillit med förmåga till en öppen kommunikation och högt i taket är kärnan.

När en individ förändras, förändras hela systemet. Tänk då när varje medarbetare i en grupp förändras ihop.

Det blir teamutveckling!

Insatsen för teambuilding kan variera från att åka iväg under intensiva dygn med övernattning till flera halvdagar under en bestämd tidsperiod.

Era behov och möjligheter styr.

Boka här
Tipsa en kollega!