Skip to main content

Psykisk hälsa

Ungas psykiska ohälsa är ett stort samhällsproblem. Många har en låg självkänsla och känner en hög stress, vilket ger både psykiska och fysiska besvär.
Ofta saknas redskap för ett gott självledarskap med möjlighet att förändra sitt liv och mående.
Varje person som möter unga i sitt uppdrag har en viktig roll och kan bidra till att förändra de ungas psykiska hälsa med rätt bemötande och verktyg för ett positivt förändringsarbete.
Därför har vi tagit fram flera metoder som bidrar till en god psykisk hälsa och ett gott självledarskap hos unga.
Utbildning och metodmaterial erbjuds yrkesverksamma här.
Stärkande web kurs, självhjälps app och samtal för unga erbjuds här.
Med små medel kan vi göra stor skillnad!
Tipsa en kollega!