Skip to main content

Free You

Free you, är en manualbaserad metod för psykisk hälsa med stärkt självkänsla och sänkt stress hos deltagarna. Under 10 träffar sker ett individuellt förändringarabete i grupp.

Metoden bygger på lösningsfokuserad samtalsterapi, stärkande värderingsövningar ihop med
andnings och avslappnings övningar samt kunskap om självkänsla, stress och negativa respektive positiva tankemönster.

Ungdomarna skattar sin egen psykiska och fysiska hälsa och livssituation vid påbörjat
och avslutat program och arbetar aktivt med två utvalda skalor, livsområden som de väljer
att höja. Deras självkännedom ökar och förståelsen för hur självkänsla påverkar dem, deras relation till andra och livet.

Deltagarna stärks, blir medvetna om sina styrkor och resurser och sänker sin stress.

Metoden är förebyggande och främjande och inte behandlande.

Material – Ledarbok samt deltagarhäfte för ungdomarna.

Tipsa en kollega!