Skip to main content

Nya Zoner utbildning

Nya zoner ledarutbildning är en utbildning i vår metod Fria zoner, läs mer om metoden här. Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom exempelvis skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, behandlingshem eller ideell sektor och möter unga som lever i en hederskontext och har erfarenhet av migration eller flykt.

Utbildningen är interaktiv och teoretisk kunskap varvas med praktiska övningar. Den interaktiva delen i utbildningen är ett uppskattat inslag som skapar självreflektion och ökad självkännedom även för utbildningsdeltagarna. 

Nya Zoner är ett viktigt redskap i arbetet med unga, men det viktigaste redskapet är du och därför behöver du som ungdomsarbetare vara en medveten ledare och förebilder. 

Vi rekommenderar att ni alltid är två som leder en zon ihop.

Utbildningen syftar till att skapa en ökad trygghet i att arbeta med och stötta unga som har ett bagage av flykt/migration med sig och som lever i en hederskontext. 

Under kursen ges du fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, migration och flykt och praktiska redskap såsom lösningsfokuserad samtalsmetodik, ledarskap, mänskliga rättigheter, normkritisk pedagogik och övriga metoder.

Zonledarutbildningen sker både på den digitala plattformen Thinkific och på zoom.

  • Teori med övningar som en digital kurs via Thinkific under 2-3 veckors tid
  • 0,5 praktisk utbildningsdag med fokus på samtalsmetodik
  • 0,5 praktisk utbildningsdag med fokus på HRV
  • Metodböckerna Ledarbok Fria Zoner och övningsdel Nya Zoner
  • Inloggning till en zonledarsida med resurser

Läs mer om metodmaterialen här .

En del av kursen är teoretisk och genomförs via plattformen Thinkific. Den innehåller moduler med filmer, kunskapsunderlag och övningar. Denna del kan förläggas på valfri plats. Vi rekommenderar att du delar upp det på minst tre dagar enligt vår kursplan, läs mer om våra utbildningar här. 

Modul 1 Introduktion till FreeZone Sweden och Fria zoner
Modul 2 Den fria zonen och ledarskap
Modul 3 Bemötande utifrån lösningsfokuserade samtal
Modul 4 Hedersrelaterat våld och förtryck
Modul 5 Identifiera och agera
Modul 6 Nya zoner, för barn och unga med erfarenhet av migration och flykt
Modul 7 Rättigheter
Modul 8 Normer
Modul 9 Psykisk hälsa
Modul 10 Vägen framåt

Kostnad för satta utbildningstillfällen:

4950kr ex moms 

Metodmaterial 700kr

Kostnad för valfria datum:

Endast den digitala kursdelen- 4250kr ex moms

Tillval av metodhandledning 1,5 h för enskilda -1200kr ex moms

För en helgrupp/arbetsplats erbjuds paketpris.

FreeZone Sweden utbildar inom hela landet och håller på förfrågan delar av utbildningen på valfri ort istället för på zoom.

"Att vi har utbildat oss till zonledare har påverkat hela skolan genom att fler har börjat se genom våra glasögon på ämnet och hrv nu finns med som en viktig del i vårt arbete ihop med att vi både vågar se och fråga."

Utbildad zonledare

"Det var en bra balans mellan fakta, metodik, samtalsmetodik och att jag själv blev stärkt på så kort tid."

Deltagare

Kommande utbildningar

Filter

Boka

Tipsa en kollega!