Skip to main content

Hedersförebyggande

Många unga lever med ett begränsat livsutrymme pga hedersnormer. Vilket innebär att de inte är fria till att vara och leva så som de önskar. Deras rättigheter kränks och många utsätts för eller tvingas utsätta för våld och förtryck i hederns namn såsom psykiskt, socialt, ekonomiskt och fysiskt.
Många yrkesverksamma har idag den teoretiska kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck, men saknar praktiska metoderna för att förebygga hrv, och kunna  identifiera, stötta och stärka unga som lever i en hederskontext. Likaså saknar många arbetsplatser och arbetsgrupper ett strategiskt förebyggande arbete ihop med en god beredskap.
Därför har vi tagit fram en utvärderad metod och flera material som vi utbildar och handleder inom samt utveckling och handledning för det strategiska arbetet.
Läs mer eller boka din utbildningsplats här
Tipsa en kollega!