Skip to main content

Våra referenser

Södra Folkhögskolan

”På bara en träff förvandlar Johanna Salama vårt team till något vi idag kallar: Ett team innan och efter Johanna Salamas dagar. Idag vågar medarbetarna vara mera sårbara, har bättre samsyn och kommunikationen har förbättrats på bara en träff. För många var det en positiv utmaning att påbörja sin egen utvecklingsresa för att sedan även utvecklas som ett sammansvetsad arbetslag. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete kring teamets utveckling tillsammans med Johanna Salama.
Freezone Sweden har genom åren förändrat vår organisation så att vi kan idag kan bemöta våra deltagares behov på ett bättre sätt. FreeZone Sweden har stöttat oss i det systematiska kvalitetsarbetet och även hjälpt oss att skapa strukturer med hjälp av sina metoder. Vår personal känner sig tryggare tack vare FreeZone Swedens utbildning av vår personal.” – Rektor Midia Osman Taha, Södra Folkhögskolan
Tipsa en kollega!