Skip to main content

Kunskap och verktyg för bemötande

Två faktorer som har stor betydelse för att stärka barns och ungas rättigheter samt förebygga våld och förtryck i hederns namn är kunskap och verktyg för bemötande.
Kunskap om rättigheter och vilka uttryck ett förtryck kan ta är viktigt för att som vuxen kunna uppmärksamma och identifiera barn och unga som lever med hedersnormer och förtryck. Praktiska redskap för att samtala med och ge stöd till barn och unga kan vara avgörande för att ett barn ska känna den tillit som krävs för att våga berätta. Många vill dock fördjupa och systematisera arbetet med att stärka ungdomar så att de kan förändra sin livssituation. Här kommer Fria Zoner in: ett verktyg som gör det möjligt att utgå från en trygg och beprövad metod i förebyggande och stärkande insatser. Till metoden finns en ledarbok samt övningsmaterial anpassade för olika målgrupper.

Stärkande och rättighetsbaserad metod

Grunden för Fria Zoner är barns och ungas rättigheter såsom de är formulerade i svensk lag genom Barnkonventionen samt studier och rapporter kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vi använder erkända metoder såsom lösningsfokuserad samtalsmetodik och Non-Violent Communication ihop med aktiva värderings- och avslappningsövningar. En annan viktig utgångspunkt är KASAM.

 

KASAM – Känsla av sammanhang

Känsla av sammanhang innefattar begriplighet – att förstå sin livssituation, hanterbarhet – att ha redskap att hantera sin livssituation och meningsfullhet – att känna mening.

Fria zoner bidrar till att de unga får ett högre KASAM. De får tillgång till sina egna styrkor och resurser, höjer sitt självvärde och ges redskap att kunna hantera sin livssituation.

Jag blir glad av att komma hit för då vågar jag vara mig själv.

Zondeltagare

Stärkande samtalsgrupper

Metoden Fria Zoner är stärkande och rättighetsbaserad. Den syftar till att höja självkänslan och självförtroendet, sänka stressen och skapa medvetenhet om rättigheter hos unga som lever med ett begränsat livsutrymme kopplat till våld och förtryck i hederns namn. Fria Zoner är, precis som namnet antyder, en fri zon för unga i åldern 11-22 år.
Pedagogiskt och lättillgängligt leder två utbildade vuxna samtal och övningar på teman kring bland annat självkänsla och välmående, stresshantering, normer, rättigheter, relationer, kärlek, kropp och sexualitet, samt drömmar.

”Den fria zonen är enormt viktig. Jag tycker också att det är en viktig plats för mig, jag kan fånga upp problem av olika slag bland elever som kanske inte syns så tydligt annars. Förra träffen hade tema kärlek och jag märkte att en tjej var lite nedstämd. Det visade sig att hon lever i en familj där hon utsätts för hedersförtryck och hon är rädd för att det kommer bli värre. Hon berättar för mig att hon är så himla glad över att hon är med i zonen så hon vet vilka rättigheter hon har och vad hon kan göra i framtiden. Vi ska träffas och prata om hur hon kan hantera en eventuell situation i framtiden där hon får mer påtryckningar. Att hon kunde komma till mig med det här och att jag kan hjälpa henne gör varenda minut värt det.”

Zonledare

Nya zoner – grupper för unga med erfarenhet av migration eller flykt

Nya zoner omfattar 10 träffar och är utvecklat för samtalsgrupper med unga som har erfarenhet av migration eller flykt med fokus på de unga som har levt i kollektivistiska samhällen. Nya zoner är, precis som övningsdelen Fria zoner, stärkande och rättighetsbaserad. Den syftar till att höja självkänslan och självförtroendet, sänka stressen och skapa medvetenhet om rättigheter hos unga som lever med ett begränsat livsutrymme kopplat till våld och förtryck i hederns namn.

Teman och övningar är anpassade för för målgruppen och deras erfarenheter av att lämna sitt hemland och komma till ett nytt land och socialt sammanhang.

Bli zonledare- stärk unga i en hederskontext!

Ledarutbildningen för Fria Zoner är en interaktiv utbildning innehållande både teoretisk kunskap och praktiska verktyg för bemötande. Den skapar en ökad trygghet i att arbeta med och stötta unga som lever i en hederskontext. Under kursdagarna ges du fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och praktiska redskap såsom samtalsmetodik, ledarskap, mänskliga rättigheter, normkritisk pedagogik och övriga metoder. Du är det viktigaste redskapet i mötet med unga och därför kommer du även att få reflektera över dig själv och din roll.

Alla som utbildas får en ledarbok och tillhörande övningsdelar som vi tillsammans går igenom på djupet. FreeZone Sweden rekommenderar alltid att varje fri zon har två utbildade zonledare.

Läs mer om innehållet i kursen under ”Upplägg”

Utbildning för arbetsledare och chefer

För att skapa goda förutsättningar för det hedersförebyggande arbetet och bedrivandet av zoner på arbetsplatsen ingår en obligatorisk heldag för arbetsledare och chefer. Kursdagen omfattar grundläggande kunskaper om metoden; strategiskt arbete med samverkan, rutiner och beredskap; hedersrelaterat våld och förtryck samt; insikt om den egna rollen för att skapa bra förutsättningar för arbetet. Deltagarna får även med sig materialet ”Modellen fria zoner för dig som arbetsledare: En handbok i strategiskt hedersförebyggande arbete” till sin verksamhet.

Bra att vi fick prova många övningar och själva till viss del fick gå igenom de processer ungdomarna gör. Startade verkligen reflektioner.

Zonledare

Zonledarutbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam och möter barn och ungdomar i ditt jobb.

Kursen på fem heldagar syftar till att ge dig kunskap och praktiska redskap för att kunna leda stärkande och rättighetsbaserade samtalsgrupper utifrån metodmaterialen Fria zoner och Nya zoner. Du ges kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt praktiska metoder för att bemöta och ge stöd till unga.

Kursbeskrivning  

 • Introduktion till Fria zoner
 • Ledarrollen
 • Bemötande: lösningsfokuserad samtalsmetodik
 • Hedersrelaterad problematik: Historiska och globala perspektiv på heder
 • Förtryckets uttryck och ungas strategier
 • Självkänsla och självförtroende
 • Stress och andning
 • Förändra tankemönster och lösningsfokus forts.
 • Normkritisk pedagogik och intersektionalitet
 • Introduktion till mänskliga rättigheter med fokus på barnkonventionen
 • Att arbeta rättighetsbaserat
 • Planering och framtid
 • Migration och heder
 • Metodmaterialet Nya zoner: Fokus på unga med erfarenhet av migration

Efter avslutad kurs får du tillgång till våra metodmaterial Fria zoner (med målgrupp unga i en hederskontext) och Nya zoner (med fokus på unga med erfarenhet av migration och flykt) och arbetar praktiskt genom att leda zoner, workshops och/eller i andra former.

Du får också kontinuerligt stöd av våra erfarna handledare och bjuds in till föreläsningar och fortbildningstillfällen.

Berörda chefer och arbetsledare erbjuds en kursdag för att få kunskap om Fria zoner, HRV och att arbeta hedersförebyggande på strategisk nivå.

  Utbildning i Fria zoner 2022:

   

  29:e augusti Digitalt på plattformen Thinkific
  30:e augusti Digitalt på plattformen Thinkific
  2:e sep Digitalt på plattformen Thinkific

  7:e och 8:e sep fysisk kursdag med fokus på metoder och övningar samt frågor

  Tipsa en kollega!