Vi stärker och stöttar ungdomars rättigheter 

Två faktorer som har stor betydelse för att stärka barns och ungas rättigheter samt förebygga våld och förtryck i hederns namn är kunskap och verktyg för bemötande. 

Kunskap om rättigheter och vilka uttryck ett förtryck kan ta är viktigt för att som vuxen kunna uppmärksamma och identifiera barn och unga som lever med hedersnormer och förtryck. Praktiska redskap för att samtala med och ge stöd till barn och unga kan vara avgörande för att ett barn ska känna den tillit som krävs för att våga berätta. Många vill dock fördjupa och systematisera arbetet med att stärka ungdomar så att de kan förändra sin livssituation. Här kommer Fria Zoner in: ett verktyg som gör det möjligt att utgå från en trygg och beprövad metod i förebyggande och stärkande insatser.

Trygga samtalsgrupper & gruppforum

Fria Zoner är trygga gruppforum för ungdomar i åldern mellan 11 och 22 år. Fria Zoner är, precis som namnet antyder, en fri zon där barnen ska känna sig trygga och öppet kunna prata om och reflektera över sina livsvillkor och rättigheter. 

Modellen Fria Zoner syftar till att höja självkänslan och självförtroendet, sänka stressen och skapa medvetenhet om rättigheter hos unga som lever med ett begränsat livsutrymme kopplat till våld och förtryck i hederns namn.

Pedagogiskt och lättillgängligt leder två utbildade vuxna samtal och övningar på teman kring bland annat självkänsla och välmående, stresshantering, normer, rättigheter, relationer, kärlek, kropp och sexualitet, samt drömmar. 

Varenda minut är värdefull

Den fria zonen är enormt viktig. Jag tycker också att det är en viktig plats för mig, jag kan fånga upp problem av olika slag bland elever som kanske inte syns så tydligt annars. Förra träffen hade tema kärlek och jag märkte att en tjej var lite nedstämd. Det visade sig att hon lever i en familj där hon utsätts för hedersförtryck och hon är rädd för att det kommer bli värre. Hon berättar för mig att hon är så himla glad över att hon är med i zonen så hon vet vilka rättigheter hon har och vad hon kan göra i framtiden.

Vi ska träffas och prata om hur hon kan hantera en eventuell situation i framtiden där hon får mer påtryckningar. Att hon kunde komma till mig med det här och att jag kan hjälpa henne gör varenda minut värt det.

Den fria zonen är enormt viktig. Jag tycker också att det är en viktig plats för mig, jag kan fånga upp problem av olika slag bland elever som kanske inte syns så tydligt annars. Förra träffen hade tema kärlek och jag märkte att en tjej var lite nedstämd. Det visade sig att hon lever i en familj där hon utsätts för hedersförtryck och hon är rädd för att det kommer bli värre. Hon berättar för mig att hon är så himla glad över att hon är med i zonen så hon vet vilka rättigheter hon har och vad hon kan göra i framtiden. Vi ska träffas och prata om hur hon kan hantera en eventuell situation i framtiden där hon får mer påtryckningar. Att hon kunde komma till mig med det här och att jag kan hjälpa henne gör varenda minut värt det.

Zonledare

Tillsammans mot hedersrelaterat våld

Grunden för Fria Zoner är barn och ungas rättigheter såsom de är formulerade i svensk lag genom Barnkonventionen samt studier och rapporter kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vi använder erkända metoder såsom lösningsfokuserad samtalsmetodik och Non-Violent Communication ihop med aktiva värderings- och avslappningsövningar. En annan viktig utgångspunkt är det som kallas för KASAM. 

KASAM- Du är värdefull

KASAM innebär i korta drag att vår känsla av sammanhang påverkar oss som individer. Barn som lever under hedersnormer kan uppleva sig isolerade, osedda och i värsta fall, värdelösa. När vi samlar barn och unga i grupp och jobbar med stärkande och rättighetsbaserade övningar så ökar vi deras grad av KASAM.

Vi talar om för dem att de är värdefulla, att de har rättigheter och hjälper dem att förstå deras styrkor och goda egenskaper som på sikt kan leda dem till att utveckla sin identitet och ultimat få leva sitt liv i frihet. 

-Jag blir glad av att komma hit för då vågar jag vara mig själv.

Jag blir glad av att komma hit för då vågar jag vara mig själv.

Zondeltagare

Utbildning till dig som önskar bli Zonledare

Ledarutbildningen för Fria Zoner är en interaktiv utbildning innehållande både teoretisk kunskap och praktiska verktyg för bemötande som ger dig trygghet i att arbeta med och stötta unga som lever i hederskontexten. Under kursdagarna får du som blivande zonledare fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt om förebyggande åtgärder såsom samtalsmetodik, ledarskap, mänskliga rättigheter, normkritisk pedagogik och övriga metoder.

Vår erfarenhet säger oss att vi som personer är det viktigaste redskapet i mötet med unga. Därför kommer du som blivande zonledare även att få arbeta med dig själv under utbildningen, vilket är ett uppskattat moment.

Alla som utbildas får ett metodmaterial som vi tillsammans går igenom på djupet. FreeZone Sweden rekommenderar alltid att varje fri zon har två utbildade zonledare.

Grundläggande kunskaper 

Vi vill också att chef eller arbetsledare för den verksamhet där zonerna hålls ska ha grundläggande kunskaper om metoden och insikt om sitt eget ansvar för att skapa förutsättningar så att arbetet lyckas. Därför ingår en obligatorisk heldag för ledningsnivåer i varje zonledarutbildning. För att arbetet ska bli långsiktigt hållbart och väl förankrat i varje verksamhet ingår en heldag för berörda chefer och arbetsledare i varje zonledarutbildning.

Kursdagen omfattar grundläggande kunskaper om metoden; strategiskt arbete med samverkan, rutiner och beredskap; hedersrelaterat våld och förtryck samt; insikt om den egna rollen för att skapa bra förutsättningar för arbetet. Deltagarna får även med sig materialet Modellen fria zoner för dig som arbetsledare: En handbok i strategiskt heders förebyggande arbete till sin verksamhet.

-Bra att vi fick prova många övningar och själva till viss del fick gå igenom de processer ungdomarna gör. Startade verkligen reflektioner.

Bra att vi fick prova många övningar och själva till viss del fick gå igenom de processer ungdomarna gör. Startade verkligen reflektioner.

Zonledare

Migrationsrelarerat våld & förtryck 

Nya Zoner är ett metodmaterial utifrån det ursprungliga Fria Zoner-konceptet som omfattar 10 träffar. Det riktar sig till dig som vill arbeta med unga som har erfarenhet av migration. Den stärkande och rättighetsbaserade grunden är densamma som i Fria Zoner, men teman och övningar har anpassats för att lyfta erfarenheter av att lämna ett land och komma till ett nytt socialt sammanhang.

Språket har förenklats och bildstödet är utökat. Teoridelen omfattar information om hur migration påverkar barn och unga, samt hur migration och hedersnormer kan interagera. Även flykt samt asylprocessens påverkan på hälsa och mående berörs.

Gör skillnad, utbilda dig till Zonledare

För att arbeta med Nya Zoner behöver du gå den grundläggande utbildningen till zonledare (se “Upplägg”) och därefter en påbyggnadsdel som fördjupar specifika kunskaper relaterade till just migration.

Vill du inspirera & stötta?

Vi uppmanar stark till ständigt nya kandidater som är intresserade av att bli zonledare. Hos oss finner även zonledare trygghet och säkerhet inför att både leda och utbilda. Vi söker alla möjliga personer som önskar inspirera, stötta och säkra en trygg framtid för barn och ungdomar. Är det så att du som zonledare har egen erfarenhet om de ämne som vi kommer utbilda i så uppmanar vi dig att tala om din egen upplevelse- om du som zonledare känner dig trygg i det. 

Innehåll & material

Hos oss får du som elev tillgång till Fria Zoner och Nya Zoner

Kursen är på heltid i hela fem dagar för att du ska kunna vara säker i dig själv och våra utbildnings ståndpunkter.  Du får även utbildning för yrkesverksamma samt en heldags utbildning för chef/arbetsledare. På så vis stärker vi ditt ledarskap och förmåga att tala inför publik.

Du får även alla metodmaterial “Fria zoner” och “Nya zoner“ i dokumentform för att ständigt kunna fortbilda eller påminna om vår värdegrund och vår utbildning. Du får även tillgång till övriga dokument som hjälper dig att stötta och inspirera. 

Slutligen ser vi även till att våra deltagare får fika och kursintyg vid slutet av kursen. 

Handledning i grupp erbjuds även kontinuerligt.

 • Vi utbildar dig inom ledarskap 
 • Intensiv heltidskurs på fem dagar där vi förbereder och utbildar dig inom våra ämne
 • Ni får tillgång till allt metodmaterial 
 • Du examineras med ett kursintyg och har tillgång till handledning 

-Det jag lärde mig under utbildningen och sen kunnat praktisera detta år har varit ovärderligt! Jag har kunnat hjälpa två elever som levt under hedersförtryck till en bättre livssituation och jag har kunnat ge så mycket till även de som inte lever under sådana förhållanden.

Det jag lärde mig under utbildningen och sen kunnat praktisera detta år har varit ovärderligt! Jag har kunnat hjälpa två elever som levt under hedersförtryck till en bättre livssituation och jag har kunnat ge så mycket till även de som inte lever under sådana förhållanden.

Zonledare

  Datum för zonledarutbildning under 2021:

  Regional utbildning (Skåne)
  2, 3, 17 och 18 februari samt 9 mars.
  7, 8, 21, 22 och 27 september.

  Nationell utbildning 
  Nationell 4-dagarsutbildning vecka 15. Kostnad 6 900 kr exkl moms.

  Chefsutbildning 
  Nästa utbildningsdag för chefer och arbetsledare är den 1 september 2021.

  Tipsa en kollega!