Skip to main content

Grupphandledning

Som yrkesverksam som möter unga som far illa är det viktigt att både få stöd själv och grupphandledning. FreeZone Sweden erbjuder lösningsfokuserad handledning ihop med casebaserad handledning och forumspel.

Handledning sker med ett tydligt fokus på positivt och målinriktat utvecklande, oavsett om det är i relation till individen själv, gruppen eller arbetsgruppens målgrupp.

Tipsa en kollega!