Skip to main content
Nytt treårigt projekt: Allas rätt - allas ansvar

Kunskap och metodutveckling för Sveriges folkhögskolor

”Projektet Allas rätt - allas ansvar. En hedersförebyggande modell" finansieras av Allmänna Arvsfonden mellan 2021-2024 och sker i samarbete med fem folkhögskolor i Skåne.
Syftet är att utveckla metoder för hur folkhögskolor kan jobba preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet ska även stärka elever under 25 år som lever i eller riskerar hamna i en livssituation där de kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Metoderna ger förutsättning för att ge unga vuxna hedersutsatta verktyg att bättre hantera sin egen livssituation.
I projektet tas det fram en modell för hur folkhögskolor på olika nivåer kan arbeta förebyggande kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi kommer även att
- utse ett referensråd av unga vuxna från samtliga folkhögskolor som ger input till projektets olika delar.
- utveckla metoden Fria zoner för unga vuxna
- genomföra rättighetsworkshops på folkhögskolorna
- utbilda deltagare på folkhögskolans yrkesutbildningar, såsom fritidsledare och lärarassistenter i metoden Fria zoner.
- öka kompetensen och tryggheten för folkhögskolans personal.
- ta fram en heltäckande modell för att systematiskt och förebyggande arbeta med hedersfrågor inom ramen för folkhögskolans uppdrag.

Projektet sker i samarbete med Hvilans folkhögskola, Södra Folkhögskolan, Malmö folkhögskola, Eslövs folkhögskola och Östra Grevie folkhögskola.

Freezone sweden
Tipsa en kollega!