Skip to main content
FreeZone Sweden släpper podd!

”Ett liv i frihet” - berörande samtal som visar på den enorma kraft människan besitter.

I podden tar vi del av våra gästers livssituation och starka berättelser. Det är människor som på grund av flykt eller begränsande hedersnormer har fått kämpa för just ett liv i frihet. Samtalen ger hopp och inspiration, men synliggör även komplexiteten och utmaningarna som individer och samhälle befinner sig i.

Tipsa en kollega!