Skip to main content

Power up - Stärkande och rättighetsbaserad metod i kombination med valfri ungdomsaktivitet

Power up ledarutbildning för dig som möter unga i din yrkesroll eller i ett ideellt uppdrag och vill främja ungas psykiska hälsa i kombination med annan t ex fysisk aktivitet.

Tid och plats:

Utbildningstillfälle 1:

Endast digital på Thinkific  v 37 och 38

Utbildningstillfälle 2:

Endast digital på Thinkific v 47 och v 48

Kostnad:
2950kr ex moms per person
Metodbok – Power up ledarbok 350kr

Valfritt tillval:
Alt 1 – metodhandledning 1,5 h för enskild -1200kr ex moms
Alt 2 – 0,5 praktisk utbildningsdag kring metodmaterialet för helgrupp 20 000kr ex
moms

FreeZone Sweden utbildar inom hela landet och håller på förfrågan delar av utbildningen på valfri ort istället för på zoom.

Boka

Tipsa en kollega!