Skip to main content

Välkommen på slutkonferensen för Arvsfondsprojektet; Allas rätt – Allas ansvar – en hedersförebyggande modell. Konferensen är den 2 februari 2024 på St Gertrud anordnas tillsammans med Södra folkhögskolan. Under en förmiddag får ni ta del av tips och råd kring hedersförebyggande arbete, framgångsfaktorer och utmaningar, implementering av metoder och kunskap i yrkesutbildningar, paneldebatt och en hemlig gästföreläsare.

Konferensen sker hybrid, du kan delta antingen på plats eller digitalt.

Schema för dagen:

08:30-09:00 Frukost och mingel

09:00-12:00 Konferens

12:00-13:00 Lunch

Kom och inspireras, ta del av kunskap, tips och nätverka. Självklart får du ta del av den nytryckta vägledningen och givetvis är konferensen kostnadsfri och mat ingår när du deltar fysiskt.

Anmälan till magdalena@freezone.se

Vid anmälan, ange om du önskar delta digitalt eller fysiskt och eventuella allergier.

Tipsa en kollega!