Skip to main content

Effektmätning

Det är viktigt att kunna påvisa den påverkan och resultat som våra insatser ger för vi gör skillnad på riktigt!
När vi mäter de förändringar som skett hos målgruppen blir vi stärkta i vårt arbete och engagemang för arbetet. Men vi får även syn på vad vi ev behöver förbättra.
Vår målgrupp känner sig stärkta när de ser det förändringsarbete som de själva gjort.
Och vi kan tydligt visa för våra finansiärer och sponsorer att deras medel gör skillnad.
Genom att gå Effektfullts masterclass blir vi ännu skarpare på detta och vi ser fram emot att dela framtida effektmätningsresultat med er.

Tipsa en kollega!