Skip to main content
Edina Nexelius är anställd som projektledare för Girls up! Hon sökte sig till tjänsten och FreeZone Sweden för att hon vill arbeta förebyggande och vara med och påverka så att alla barn och unga ska få ta del av sina rättigheter med samma förutsättningar.
I Girls up! nås grupper som inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda och som inte är en självklar del av föreningslivet. De blir medvetna om sina rättigheter, stärkta med höjd psykisk hälsa ihop med fysisk aktivitet.
Edina Nexelius har en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter och är utbildad KBT/ACT terapeut.
Hon har tidigare jobbat med våld i nära relationer och de senaste tre åren med inriktning på barn som blivit utsatta/bevittnat våld.
För kontakt mejla edina@freezone.se
Tipsa en kollega!