Skip to main content

Fria Zoner - en stärkande och hedersförebyggande metod för unga 11-23 år.

Zonledarutbildning – För dig som arbetar med unga som lever i en hederskontext såsom utbildning, social och fritidsförvaltning, boende och frivilliga organisationer.

Tid och plats:

Utbildningstillfälle 1:

Teoridelen digitalt tillgänglig v35 och v36.

Praktisk metoddag den 10:e sep på zoom.

Utbildningstillfälle 2:

Teoridelen digitalt tillgänglig v 45 och v 46.

Praktisk metoddag den 19:e nov på zoom

Kostnad för satta utbildningstillfällen:

4950kr ex moms 

Metodmaterial 700kr

Kostnad för valfria datum:

Endast den digitala kursdelen- 4250kr ex moms

Tillval av metodhandledning 1,5 h för enskild -1200kr ex moms

För en helgrupp/arbetsplats erbjuds paketpris.

FreeZone Sweden utbildar inom hela landet och håller på förfrågan delar av utbildningen på valfri ort istället för på zoom.

Boka

Tipsa en kollega!