Skip to main content
Under tre år har FreeZone Sweden drivit projektet Allas rätt-Allas ansvar för att stötta folkhögskolor i deras främjande, förebygande och åtgärdande hrv arbete.
Projektet har innefattat strukturell processhandledning, kompetenshöjning för personal, rättighetsworkshops med deltagarna, ett deltagarråd som referensråd till vårt anpassade metodmaterial Fria Zoner för unga vuxna, Fria Zoner utbildning för yrkeslinjer samt framtagande av Vägledning som ett stödmaterial för folkhögskolor.
Välkommen att ladda ner Vägledningen här och hör av er om ni som folkhögskola vill ha ytterligare stöd och insatser utifrån era behov.
Tipsa en kollega!