Skip to main content

Den 21 mars lanserade vi nya vägledningar för att motverka hedersrelaterad problematik i högstadiet och gymnasiet. Ett material som tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen Skåne.

 

Från och med hösten 2022 är arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck en del av läroplanen för grundskolan och gymnasiet. Vägledningarna är ett praktiskt stöd för skolor för hur de kan arbeta strukturerat för att tidigt upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck. Den ger verktyg för att skapa och implementera anpassade rutiner, men också exempel på fördjupade insatser kopplade till problematiken.

 

I materialet vill vi komma närmare på ”görandet” – inte bara vad som behöver vara på plats utan även praktiska aspekter, hur processen kan upplevas i verksamheten och vad som kan vara utmanande.

 

I arbetet är det viktigt att få med sig hela skolan som en organisation, eftersom det är viktigt att med ett gemensamt arbete och helhetssyn för att skapa förändring. All personal på skolan har en roll i arbetet. Skolans elever ska kunna känna sig sedda och bli bemötta med en självklar förståelse och beredskap kring hedersnormer oavsett vilken vuxen de möter.

 

Vägledningarna finns att ladda ner här

Tipsa en kollega!