Skip to main content

Vi har nu glädjen att kunna presentera datumen inför höstens utbildning i metoden Fria
Zoner. Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom exempelvis skola,
fritidsverksamhet, socialtjänst, behandlingshem eller ideell sektor och möter unga som lever
i en hederskontext och/eller har erfarenhet av migration eller flykt.

Läs om metoden här.
Djupare information och anmälan till utbildningen hittar du här.

För yrkesverksamma inom Skåne är utbildningen kostnadsfri.

Datum för höstens zonledarutbildning är:

Torsdagen den 24 augusti     Digital introduktion

Tisdagen den 5 september    Fysisk utbildningsdag med fokus på samtalsmetodik och
övningar

Onsdagen den 6 september   Fysisk utbildningsdag med fokus på frågor och fall kopplade
till HRV samt forumspel

 

Vill du ha mer information eller boka ett möte kan du kontakta oss på info@freezone.se

Tipsa en kollega!