Samarbete med Rotary Distrikt 2390 Empowering girls mot hedersförtryck.

Rotary prioriterar att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning med syfte att stärka unga tjejer.
Som ett led i detta utbildas de av FreeZone Sweden och har b la utbildats inom metoden Fria Zoner.

https://rotary2390.se/Stories/empowering-girls-och-freezone-sweden

Tipsa en kollega!