Skip to main content

Syftet med överenskommelsen är att bidra till utvecklingen av ett praktiknära arbetssätt som kan utgöra ett praktiskt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att utveckla manualer för högstadie- och gymnasieskolan med verktyg för hur skolor kan arbeta strukturerat för att tidigt upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck samt ge stöd till elever som är utsatta.

Underlaget till manualerna grundar sig i ett processarbete och samarbete med gymnasieskolan Pauliskolan samt högstadieskolorna Göingeskolan i Broby samt Kastanjeskolan i Tomelilla.

Tipsa en kollega!