Skip to main content

Girls Up! Stärkande rättighetsinnebandy med mammor för döttrar.

Projektet bidrar till att fler unga tjejer som begränsas i sitt levnadsutrymme får möjlighet att utöva en idrott, vara med i en gemenskap och stärka sin psykiska och fysiska hälsa.

Mammorna i Helsingborgs utvecklingsområden utbildas till innebandytränare, i stärkande ledarskap och rättigheter. Ordinarie träningspass kombineras med stärkande och rättighetsbaserade övningar för höjd självkänsla och sänkt stress enligt framtagen manual.

Med stöd av Postkodstiftelsen och i samverkan med Helsingborgshem lanserar FreeZone Sweden och FC Helsingborg projektet Girls Up!

Citat från Svenska Postkodstiftelsens generalsekreterare Marie Dahllöf

”Att skapa trygga rum där unga kvinnor och flickor som har erfarenhet av begränsat livsutrymme öppet kan diskutera sina rättigheter, sociala normer och sin fysiska och psykiska hälsa är viktigt inte bara för flickorna själva utan för samhället i stort. Idrotten har en unik förmåga att skapa just dessa trygga rum. Vi är därför glada att stötta FreeZone Swedens projekt Girls Up som vill göra just detta!”,
- säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Tipsa en kollega!